Σε έναν ιδιαίτερο χώρο της Λεμεσού, στο Παλιό Ξυδάδικο πραγματοποιήθηκε η παράσταση με τίτλο «Προπολεμικό Ρεμπέτικο».