Συμμετοχή στο 3ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Κέντρων Τεκμηρίωσης που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Διοργάνωση: Ελληνικό Παράρτημα Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών & Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.